Cliëntenraad

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft twee cliëntenraden (CR): één voor het ziekenhuis en één voor de thuis- en ouderenzorg. De cliëntenraden vertegenwoordigen alle (potentiële) cliënten van ZorgSaam en komen op voor hun specifieke belangen. De leden van de cliëntenraden wonen allen in de regio waar ZorgSaam met de zorg actief is en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van zorg.

CR Ziekenhuis

 

CR Thuis- en Ouderenzorg