Cliëntenraad

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft twee cliëntenraden (CR): één voor het ziekenhuis en één voor de thuis- en ouderenzorg. De raden vertegenwoordigen alle (potentiële) cliënten van ZorgSaam en komt op voor hun specifieke belangen. De leden van de cliëntenraden wonen allen in het verzorgingsgebied van ZorgSaam en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van de zorg.

De locaties voor ouderenzorg hebben elk hun eigen cliëntenraad. De voorzitters van die lokale cliëntenraden vormen deels de cliëntenraad van de thuis- en ouderenzorg.