Ziekenhuis ZorgSaam ontvangt opnieuw het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk

13 september 2018
Algemeen
Ziekenhuis
Chirurgie
Dermatologie

Het vaatkeurmerk gaat over vaatzorg. Dat is zorg voor patiënten met aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen (bijvoorbeeld etalagebenen), buik, aorta (bijvoorbeeld aneurysmata) en hals (bijvoorbeeld halsslagadervernauwingen). Het Vaatkeurmerk geeft aan dat de vaatzorg bij ZorgSaam voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria. Die kwaliteitscriteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten, neurologen, cardiologen en vaatverpleegkundigen. Bovendien worden die kwaliteitscriteria ieder jaar aangescherpt.

Bij het Spataderkeurmerk gaat het om de kwaliteit van de behandeling van spataders. Ook voor het Spataderkeurmerk gelden specifieke kwaliteitscriteria die elk jaar worden aangescherpt. Er zijn bijvoorbeeld eisen aan het aantal en soort behandelmogelijkheden, de certificering van de behandelaars, de protocollen en de patiënteninformatie. De kwaliteitscriteria voor het Spataderkeurmerk zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten.

De keurmerken worden uitgereikt door patiëntenvereniging Harteraad, die er is voor iedereen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Patiënten en verwijzers kunnen op de website van Harteraad zien welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk hebben.

ZorgSaam voldoet al jaren aan de criteria voor de keurmerken. Toch is ZorgSaam wederom blij en trots ze ook dit jaar te ontvangen. Het feit dat de kwaliteitscriteria steeds aangescherpt worden en het blijven behalen van de keurmerken, betekent dat de vaat- en spataderzorg van ZorgSaam ook nog telkens verbetert.  

vaatonderzoek
Een vaatonderzoek