Zeeuwse samenwerking borstkanker

03 oktober 2016
Mammacentrum ZorgSaam

De mammateams van ADRZ en ZorgSaam hebben een plan geschreven hoe zij gezamenlijk en samen met Erasmus MC de beste zorg aan de Zeeuwse patiënt met mammapathologie willen aanbieden. Daarmee kan ondanks volumenormen kwalitatief uitstekende zorg voor de Zeeuwse patiënt gewaarborgd worden binnen de eigen regio. Doelstelling is om zorg aan te bieden door één integraal en toegewijd mammateam in Zeeland voor alle mammapathologie. Het team bestaat uit diverse deskundigen van ADRZ, ZorgSaam, ZRTI en Erasmus MC, te weten mammachirurgen, mammaradiologen, laboranten, verpleegkundig specialisten, oncologen, plastisch chirurgen, radiotherapeuten, pathologen, mammacare-verpleegkundigen en coördinatoren. Vanuit dit team worden alle patiënten behandeld volgens een uniform zorgpad (diagnose en behandeling). De zorgverlening vindt plaats vanaf verschillende ziekenhuislocaties door heel Zeeland, dus dichtbij de patiënt. Het centrum is met andere woorden vooralsnog een virtueel centrum, waarbij de samenwerking en niet een locatie centraal staat. Voordat de zorg daadwerkelijk zo georganiseerd is, moeten er nog meerdere werkpunten worden opgepakt. Het gezamenlijk plan is klaar. De mammateams hebben een gezamenlijk document opgesteld, waarover een volledig akkoord is bereikt op niveau van medisch specialisten. Verdere acties en opstarten van het volledige project zullen volgen na akkoord van de verschillende Raden van Bestuur.