Waardigheid en trots op elke locatie

09 juli 2018
Algemeen
Wonen & Zorg

Meer tijd en aandacht voor de cliënt. Gemotiveerde en voldoende zorgverleners. Leren, verbeteren en innoveren om de verpleeghuiszorg steeds beter te maken. Deze thema’s stonden centraal op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op maandag 2 juli 2018 in het World Forum in Den Haag. Henk Smets, voorzitter cliëntenraad TOz, nam, tijdens de plenaire opening van dit congres, deel aan het panelgesprek. Henk: “Al jaren ben ik actief bij LOC Zeggenschap in zorg, een belangenbehartiger van cliëntenraden in de VV&T sector, de GGZ, Maatschappelijke opvang en jeugd. Ik adviseer en ondersteun diverse cliëntenraden in heel Nederland. Daarnaast geef ik op landelijke en regionale LOC bijeenkomsten presentaties over financiën en zorginkoop. Ieder jaar verzorg ik op het congres van Waardigheid en Trots een workshop. En dit jaar ben ik gevraagd om als cliëntvertegenwoordiger deel te nemen aan het panel. Een hele eer waar ik direct ja op heb gezegd.”

Meedoen van bewoners

Tijdens de plenaire opening sprak Kees van der Burg (directeur generaal langdurige zorg bij VWS) met Lisa Bennink (specialist ouderengeneeskunde in opleiding), Henk Smets (voorzitter cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg) en Charlotte de Schepper (Zorgverzekeraars Nederland) over de verpleeghuiszorg en het belang van Waardigheid en Trots voor de bewoners. Henk: “Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk heb ik laten zien wat voor een bijdrage Waardigheid en Trots levert aan het leven van bewoners. Het is belangrijk dat dit wij in de verpleeghuiszorg inspelen op wat de bewoner wil. Zo hebben wij met het panel gesproken over het “meedoen” van bewoners. Mooie voorbeelden van ZorgSaam daarvan zijn de voedingscommissies waarin bewoners meedoen in het samenstellen van de menu’s. Zij voelen zich daardoor betekenisvol. Verder is gesproken over het naar “buiten” gaan van bewoners, zoals naar de supermarkt gaan (mede mogelijk door de buurvrouwen) of een rondje ‘langs de akkers’ voor oud akkerbouwers.” Opmerkelijke uitspraak tijdens het congres van zowel minister Hugo de Jonge, als directeur generaal Kees van der Burg: “Concurrentie in langdurige zorg mag niet en kan niet, samenwerking moet.”

Groeiende belangstelling

Het jaarlijkse congres Waardigheid en Trots groeit nog ieder jaar. Henk: “Het congres is erg zinvol omdat je er, vooral in de workshops, veel van elkaar kunt leren. Zo denken meerdere mensen. Begon het congres enkele jaren geleden met zo’n 600 deelnemers, nu komen er meer dan 1500 mensen.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Waardigheid en Trots én voor een uitgebreid verslag van het congres op de website van Waardigheid en Trots

Henk Smets van de cliëntenraad van ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg