Voorlichtingsbijeenkomst niertransplantatie en nierdonatie

15 mei 2018
Algemeen
Ziekenhuis
Dialysecentrum ZorgSaam
Thuiszorg
Wonen & Zorg

“U vraagt, wij draaien”

Op donderdag 24 mei 2018 vindt er een voorlichtingsmiddag over niertransplantatie en nierdonatie plaats bij ZorgSaam Ziekenhuis locatie De Honte in Terneuzen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Erasmus MC en is voor zowel de nierpatiënt als voor familie, vrienden of andere belangstellenden. U wordt tijdens de voorlichting ingedeeld in een groepje. Vervolgens schuift iedere 15 minuten een andere specialist aan tafel om meer te vertellen over het doneren en/of transplanteren van nieren. U kunt deze middag in gesprek met een transplantatiecoördinator over de planning van het traject, met de nefroloog over de verschillende mogelijkheden, met de verpleegkundig specialist niertransplantatie over de do’s en don’ts en met de transplantatiechirurg over de operatie, risico’s en gevolgen voor de donor en de ontvanger. De verpleegkundig specialist transplantatiechirurgie vertelt meer over de screening vóór en het herstel ná de operatie en de maatschappelijk werker denkt mee over de niet-medische problemen. Tot slot is er de mogelijkheid om met verschillende ervaringsdeskundigen praten over transplantatie met levende en met overleden donoren. Het programma wordt geopend door een nefroloog van ZorgSaam.

De voorlichtingsbijeenkomst is op 24 mei van 14:00 – 16:00 uur bij ZorgSaam Ziekenhuis locatie De Honte in Terneuzen, in het restaurant op de eerste verdieping.

Interesse? Aanmelden voor deze voorlichtingsbijeenkomst is mogelijk tot 21 mei via e-mail predialysepoli@zzv.nl

Graag in de mail aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent.