Vaatkeurmerk én Spataderkeurmerk ook in 2017 voor ZorgSaam

12 september 2017
Algemeen
Ziekenhuis
Cardiologisch Interventiecentrum (dottercentrum)
Interne geneeskunde & MDL-ziekten
Chirurgie
Cardiologie
Dermatologie

Bij de uitreiking dit jaar van zowel de spataderkeurmerken als de vaatkeurmerken is ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen wederom beloond. Het betekent, al meerdere jaren, een erkenning voor de kwaliteit van behandelingen van spataders en van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, hals en de aorta .

ZorgSaam voldoet volgens de Hart en Vaatgroep, de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten, dus aan de criteria voor de keurmerken. Die criteria zijn samengesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en spatader- en vaatverpleegkundigen. Verschil met vorig jaar is dat het Vaatkeurmerk 2017 een vollediger beeld geeft van de kwaliteit van de zorg rondom behandelingen van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden), aneurysma en halsslagadervernauwing.

De keurmerken helpen vaatpatiënten, hun verwijzers en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg en spataderzorg wordt aangeboden. Uiteraard is de vakgroep chirurgie van ZorgSaam tevreden en trots dat de inspanningen van de disciplines die betrokken zijn om het vaatkeurmerk te behalen (o.a het vaatlab, de vasculaire preventiepoli, radiologie, fysiotherapie) beloond worden.

Vaatkeurmerk
Vaatkeurmerk 2017