Uitreiking kwaliteitsstandaard complexe wondzorg

02 augustus 2018
Algemeen
Wondexpertisecentrum

Begin deze zomer heeft vereniging Wondplatform Nederland de kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland aan Bas van den Dungen overhandigd, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS. De overhandiging vond plaats op het ministerie. Aansluitend waren er presentaties en een paneldiscussie met zorgverzekeraars. Namens het Wond Expertise Centrum (WEC) ZorgSaam was Peter Quataert, verpleegkundig specialist WEC, aanwezig. Peter was namens V&VN Wondexpertise, de beroepsvereniging van wondverpleegkundigen, lid van de werkgroep die de kwaliteitsstandaard heeft opgesteld.  De kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland is tot stand gekomen op initiatief van de vereniging Wondplatform Nederland. WPN heeft in 2015 de financiering gerealiseerd om de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard mogelijk te maken. Zij deden dit samen met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en Zorginstituut Nederland. Hierna vond een intensief traject plaats met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. WPN heeft hier de kennis en kunde van haar leden ingebracht. De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld vanuit een patiënten perspectief. Zo kan de zorgverlening echt op basis van de zorgbehoefte van de patiënt worden ingericht. De standaard moet antwoord geven op vragen als: wanneer wordt een patiënt verwezen naar welke specialist(en); wie kan (hoofd)behandelaar worden; wie is de regiehouder en hoe wordt de zorg in de keten vergoed?

Kijk voor meer informatie over het patiëntentraject voor de complexe wondzorg naar de korte animatie: https://www.mst.nl/p/uitreiking-kwaliteitsstandaard-complexe-wondzorg/