Toestemming uitwisselen medische gegevens

01 september 2016
Algemeen
Ziekenhuis

Patiënten van ZorgSaam Ziekenhuis kunnen hun toestemming laten registreren voor de uitwisseling van hun medische gegevens. Met deze toestemming kunnen externe zorgverleners die een behandelrelatie met de patiënt hebben, gegevens raadplegen die voor hun specialisme noodzakelijk zijn.

Door deze uitwisseling krijgen zorgverleners een completer beeld van de medische situatie. Ook kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden. Als de patiënt geen toestemming geeft voor de uitwisseling, mogen andere zorgverleners de gegevens niet inzien. Ook niet in een noodsituatie.

Alle informatie over het verlenen van deze toestemming én het in te vullen toestemmingsformulier zijn te vinden op onze website. Klik hier om dit te lezen. Ook op de poliklinieken, bij de patiëntenregistratie en de receptie van de ziekenhuislocaties is deze informatie verkrijgbaar.

Voor vragen over het uitwisselen van medische informatie kan men terecht bij de zorgadministratie van ZorgSaam: emailadres: zorgadministratie@zzv.nl