Seniorenkliniek Oostburg van start

31 augustus 2017
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg
Coensdike
Emmaus

ZorgSaam start op maandag 4 september 2017 met de Seniorenkliniek Oostburg. De Seniorenkliniek is er voor kwetsbare ouderen om te revalideren na bijvoorbeeld een botbreuk, beroerte of ziekte. Ook kunnen mensen er tijdelijk terecht na een ziekenhuisopname of als het thuis om medische redenen even niet gaat.

Patiënten uit West Zeeuws-Vlaanderen hebben de gelegenheid om dicht bij huis, met vertrouwde mensen (zoals familie of mantelzorgers) in de buurt, te revalideren of te herstellen. ZorgSaam speelt met de Seniorenkliniek in op een grote behoefte, omdat Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in West Zeeuws-Vlaanderen tot nu toe niet werd aangeboden.

Het verblijf is kortdurend, patiënten worden alleen opgenomen als terugkeer naar huis haalbaar is. Alles in de Seniorenkliniek staat in het teken van herstel. We bereiden de patiënt voor om na het verblijf, op een verantwoorde manier, thuis weer zelfstandig te functioneren.  

Door de 24-uurs zorg van verzorgenden en verpleegkundigen en door de aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de psycholoog, de logopedist, de maatschappelijk werker, de diëtist en de geestelijk verzorger kunnen we patiënten kortdurend en adequaat behandelen en begeleiden.

De Seniorenkliniek bevindt zich op de 4e etage van het Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg. Er is een samenwerking met Warmande en de huisartsen uit de regio.

In totaal zijn er 16 plaatsen voor Eerste Lijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). ELV richt zich op patiënten die om medische redenen tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar die niet in aanmerking komen voor medisch specialistische zorg, zoals een (langer) verblijf in het ziekenhuis. GRZ richt zich op herstel van kwetsbare patiënten na een acute aandoening of achteruitgang in het functioneren, zoals na een  heupoperatie of na een herseninfarct. Het verblijf is aansluitend op een ziekenhuisopname.

Aanmelding voor de Seniorenkliniek gebeurt door de huisarts of via het ziekenhuis waar de patiënt is opgenomen.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de Seniorenkliniek Oostburg.