Samenwerking Rode Kruis bij calamiteiten

25 oktober 2019
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg

We kennen het Rode Kruis vooral als hulporganisatie bij rampen en in oorlogssituaties. Het Rode Kruis heeft als doel om hulp te bieden aan mensen. Zij kunnen worden ingeschakeld bij allerlei calamiteiten.

Ook in zorginstellingen kunnen zij ondersteuning bieden als dat vanwege een crisissituatie nodig is. ZorgSaam heeft de mogelijkheid om deze hulp in te roepen nu vastgelegd in een convenant met het Rode Kruis. Dit betekent dat bij een opschaling voor bijvoorbeeld het ZiROP of bij een grieppandemie teams van het Rode Kruis kunnen komen helpen. ZorgSaam is hiermee een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze hulp formeel in een samenwerkings-overeenkomst heeft vastgelegd.

Welke ondersteuning biedt het Rode Kruis

De teams van het Rode Kruis kunnen worden ingeschakeld voor niet-medische handelingen. Zij ondersteunen de zorgmedewerkers. In het geval van een ZiROP opschaling kan het bijvoorbeeld gaan om de opvang van familie, begeleiden van mensenstromen, logistieke taken, maar bijvoorbeeld ook de opvang van T3 slachtoffers (slachtoffers die kunnen lopen en door de huisarts geholpen kunnen worden). De hulp is alleen bedoeld voor crisissituaties en duurt maximaal 7 dagen x 24 uur.

Oefening 

Op 12 november 2019 is er in De Honte een ZiROP oefening gepland. Het Rode Kruis doet hier aan mee met drie noodhulp teams: 2 teams voor bevolkingszorg en 1 team voor de opvang van T3 slachtoffers.

Ikbenveilig.nl

Tijdens deze oefening zal ook de website www.ikbenveilig.nl worden gebruikt. Via deze website kunnen mensen laten weten dat ze in orde zijn na een calamiteit. Het is een veilig, gesloten systeem, waar ook de privacy van de meldingen gewaarborgd is.