Palliatieve cliënten, vaak een vergeten groep

08 mei 2019
Algemeen
Thuiszorg

Onder de noemer ‘samen werken aan betere zorg’ zijn in Zeeuws-Vlaanderen twee PaTz-groepen gestart. PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft als doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid rondom palliatieve zorg te verhogen. De PaTz-groepen zijn actief in Hulst en Oostburg. Petra van den Akker (verpleegkundige) en Joriska Zilverschoon (huisarts) maken o.a. onderdeel uit van de PaTz-groep in Hulst.

Petra: “PaTz bestaat in Nederland al sinds 2007. In den lande wordt al veel met deze methode gewerkt. Om eerlijk te zijn liep Zeeland achter. Nadat ik vorig jaar een symposium bezocht, wilde ik er echt iets mee doen in onze regio. Nadat ik intern groen licht kreeg, ben ik aan de slag gegaan en heb huisartsenpraktijk Pallion in Hulst benaderd. Ook zij waren enthousiast. Eén van de huisartsen is Joriska Zilverschoon.”

Op het netvlies

Joriska: “Het is belangrijk dat (wijk)verpleegkundigen en huisartsen in een vroegtijdig stadium de palliatieve cliënt signaleren. Het kan gebeuren dat iemand niet voldoende op ons netvlies staat. Een goede afstemming is dan cruciaal, zodat de zorg aan palliatieve cliënten optimaal is. PaTz bevordert dat.”Petra: “Afgesproken is dat de PaTz-groep zesmaal per jaar samen komt om de mogelijk palliatieve cliënten in kaart te brengen en te bespreken (werkgebied huisartsenpraktijk Pallion). Aan de hand van een vragenlijst krijgt een cliënt een ‘kleurcode’ en worden zij gecategoriseerd op hulpbehoefte. Dit kan variëren van geen hulp en stabiel tot heel veel hulp en crisis. Aan de hand van de kleurcode bespreken we de cliënten en wordt er mogelijk hulp ingezet. Door de PaTzmethode denken we bewust na over deze groep.”

Resultaat

Joriska: “Inmiddels hebben we vijf bijeenkomsten gehad. De eerste bijeenkomst was een kick-off, ofwel een kennismaking met de leden én met de aanpak. Tijdens de andere bijeenkomsten zijn cliënten besproken. Dit leidde direct tot resultaat. Er zijn acties uitgezet. Als er geen of minder cliënten besproken moeten worden, wordt de tijd benut met scholing rondom dit onderwerp. Ik vind het een goede methode om structureel de zorg rondom palliatieve cliënten te verbeteren. We kijken kritisch naar ons eigen handelen en naar de samenwerking. Overigens kunnen ook andere thuiszorgorganisaties uitgenodigd worden voor een bijeenkomst.”

Uitrol

Petra: “In gezamenlijkheid creëren we ons eigen systeem. Het staat echt nog in de kinderschoenen. In het belang van de cliënten hoop ik dat dit een succes wordt. Palliatieve cliënten zijn vaak een vergeten groep. Hoewel we gestart zijn in Hulst en Oostburg is het voor mij een vanzelfsprekendheid dat dit wordt uitgerold in geheel Zeeuws-Vlaanderen. Maar alles op z’n tijd en eerst ervaring op doen.” Joriska vult aan: “Ook ik zie als huisarts de meerwaarde. Wees als huisarts niet bang om bij het opzetten van een PaTz-groep in jouw gebied ook mee te doen! Het is niet weer een zinloze vergadering. Iedereen leert van deze samenwerking en de zorg wordt er echt beter van. Het is makkelijker samenwerken als je elkaar beter kent.”

Palliatieve zorg?

Vaak wordt gedacht dat palliatieve zorg alleen met kanker te maken heeft en dat iemand op korte termijn sterft. Het is iets anders dan terminale zorg. Palliatieve zorg kan ook ingezet worden bij copd, hartfalen of dementie én kan lang duren. Bij palliatieve zorg is er geen kans meer op genezing. Het doel van de behandeling is het het bieden van comfort.

palliatieve zorg