Opnieuw Bronzen Kraam Smiley ZorgSaam Geboortecentrum

09 april 2018
Algemeen
Verloskunde & Geboortecentrum

ZorgSaam ziekenhuis locatie De Honte heeft vier Bronzen Smileys, toegekend door Stichting Kind en Ziekenhuis. Namelijk voor het Geboortecentrum, de kinderafdeling, de dagbehandeling en de Spoedeisende Hulp. De Smiley voor het Geboortecentrum hebben we het langst, namelijk vijf jaar. Precies de geldigheidsduur van deze Smiley, waardoor deze opnieuw is aangevraagd. Dit proces is succesvol verlopen. Ook de komende vijf jaar mogen we met trots het kindvriendelijke keurmerk dragen.

Om een Smiley te behalen dient de betreffende afdeling te voldoen aan vaststaande criteria. Bij het Geboortecentrum gaan deze criteria onder andere over het verblijf van baby en moeder op dezelfde kamer, ook als een baby onder de lamp moet; de bezoekregeling; de mogelijkheid tot pijnstilling; het hebben van een lacatiedeskundige en het werken volgens de vuistregels van WHO bij het geven van borstvoeding.

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al meer dan 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Stichting Kind en Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders.