Nieuwe topstructuur ZorgSaam

19 april 2018
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft per april 2018 een nieuwe topstructuur. De Raad van Bestuur bestaat nu uit 3 personen. Piet van der Maas is benoemd als het derde lid van de nieuwe Raad.  De uit vier leden bestaande directieraad is per heden opgeheven. 

Voorzitter Raad van Toezicht Ton Doesburg over de verandering: “Piet van der Maas heeft een ruime ervaring in de zorg en heeft na de fusie tussen ZorgSaam en Curamus de integratie en ontwikkeling van de thuis- en ouderenzorg van ZorgSaam een flinke impuls gegeven. De nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden zal naar onze mening leiden tot zowel meer efficiency als effectiviteit binnen  het bestuur van de Zorggroep."  

De taakverdeling van de Raad van Bestuur per heden: 

  • René Smit, voorzitter, strategie, financiën, HR, huisvesting, IT
  • Lodewijk de Beukelaar, ziekenhuis, kwaliteit
  • Piet van der Maas, thuis- en ouderenzorg, huisartsen