Naar een gezond gewicht met het KinderObesitasTeam

05 augustus 2019

Een nieuw ‘ketenzorgprogramma’ in de gemeente Sluis is de aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren. Voor hen staat het KinderObesitasTeam klaar. Dat is nodig want steeds meer kinderen hebben te maken met overgewicht. Maar liefst één op de zeven kinderen is te zwaar. Het doel is om ervoor te zorgen dat uw kind gezonder leeft en weer lekker in zijn vel komt te zitten.

Afvallen is niet altijd prioriteit

Er zijn verschillende oorzaken voor overgewicht bij kinderen te noemen. Te weinig beweging, een ongezondere levensstijl of psychische klachten kunnen mogelijke oorzaken zijn. Maar erfelijke aanleg kan ook een rol spelen. Al op jonge leeftijd kunnen deze factoren het ontstaan van overgewicht of zelfs obesitas bepalen. Vaak wordt bij de GGD of bij de huisarts ontdekt dat de groei van het kind zich buiten de curve ontwikkelt. Als dit is gesignaleerd, is een doorverwijzing naar de kinderarts een mogelijkheid. Met de arts wordt de eventuele deelname aan het KinderObesitasTeam (KOT) besproken. De aanpak van het KOT, met onder andere diëtiste, kinderpsycholoog en fysiotherapeut, is gericht op het hele gezin. Deze werkwijze is volgens de methode van Mil die ‘Verder kijken dan de kilo’s’ heet. Gezamenlijk wordt gekeken wat uw kind nodig heeft om op een gezond gewicht te komen. Afvallen is niet altijd prioriteit. Er wordt naar gestreefd het gewicht te stabiliseren, zodat als uw kind groeit, de Body Mass Index (BMI) daalt. Ieder traject duurt minimaal 9-12 maanden, afhankelijk van de groei van uw kind. Als er een gezondere BMI wordt bereikt, blijft uw kind nog een jaar onder controle bij de kinderarts, om ervoor te zorgen dat uw hele gezin blijft werken aan een gezonde levensstijl. Bent u ongerust over het gewicht van uw kind? Maak dan een afspraak met uw huisarts of bespreek uw vragen met de jeugdarts van de GGD. Zij kunnen u doorverwijzen naar de kinderarts van ZorgSaam in Oostburg voor deelname aan het KOT.