Jaarbericht ZorgSaam n.a.v. jaarverslag 2017

04 juni 2018
Algemeen

Het jaarverslag van ZorgSaam over 2017 is gedeponeerd en in te zien via de website van het CIBG, klik hier. Vul bij 'Instellingsnaam' in: ZorgSaam. Kies vervolgens voor het juiste jaartal: 2017. 

Een korte samenvatting

ZorgSaam en Curamus fuseerden per 1 januari 2017. Dezelfde mensen bleven dezelfde goede zorg leveren, maar door de fusie werden thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en andere zorg nog beter op elkaar afgestemd. De nieuw ontstane ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen richt zich bovendien op afstemming en een brede samenwerking, met onder andere huisartsen en andere zorgorganisaties. Op die manier kan goede, betaalbare en bereikbare zorg in Zeeuws-Vlaanderen behouden blijven. 

Het eerste jaar van de nieuwe ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen laat een veelbelovend, goed gevoel achter. Er ligt een sterke basis van een ambitieuze Zorggroep en dat is te danken aan de betrokken inzet van de vele medewerkers, artsen, vrijwilligers en andere betrokkenen. 

2017 kende vele positieve ontwikkelingen. ZorgSaam is een aantrekkelijk, goede werkgever. Dat zien we aan het feit dat we veel nieuwe medewerkers kunnen aantrekken (ca. 450 vertrekkende medewerkers, maar ook 450 nieuwe medewerkers). Een ander pluspunt is dat de investeringen weer kunnen worden opgepakt. Zo is er inmiddels een nieuwe mammograaf en ook een ‘state of the art’ MRI. De plannen voor de nieuwe operatiekamers worden binnenkort uitgerold. In het Oosten werd gebouwd aan een nieuwe ouderenzorglocatie Antonius in Kloosterzande en in het Westen gingen de seniorenkliniek en het gezondheidscentrum Antonius van start. De investeringen in Oostburg zijn meteen een startpunt van anders werken in de zorg, met nog kortere lijnen en intensievere samenwerking tussen vele verschillende zorgverleners. 

ZorgSaam heeft 2017 met een positief resultaat van € 2,3 miljoen afgesloten (op een omzet van € 207 miljoen). De Thuis- en ouderenzorg haalde een hoger dan begroot resultaat en het ziekenhuis een lager dan begroot resultaat. In 2017 is er voor een bedrag van € 9,2 miljoen geïnvesteerd. In 2016 was dit nog € 4,8 miljoen. De investeringen betreffen met name investeringen in ICT, een nieuwe MRI en diverse kleinere investeringen. 

De komende jaren volgen vele extra investeringen. Daarnaast worden zorgprocessen geoptimaliseerd en de zorg georganiseerd in een keten, zowel binnen de ZorgGroep als met derden, zoals huisartsen, GGZ en andere ziekenhuizen, met name UZ Gent een Maria Middelares voor complexe zorg. Ook staan het investeren in kwaliteit en bredere inzetbaarheid van medewerkers, opleidingsniveau en na- en bijscholing, samen met opleidingsinstituten en zusterorganisaties en het aangaan van een beperkt aantal strategische allianties, met zowel Nederlandse als Vlaamse partners op de agenda, alsook het maken van meerjarige afspraken met verzekeraars en het Zorgkantoor.