Grote investering in Zeeuws-Vlaanderen door ZorgSaam in samenwerking met BNG

29 april 2019
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg

ZorgSaam biedt thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en ambulancezorg in heel ZeeuwsVlaanderen. De ZorgSaam Zorgroep Zeeuws-Vlaanderen wil de gezondheid van de bevolking in de regio verbeteren door een goed, betrouwbaar en houdbaar aanbod van zorgvoorzieningen te organiseren. Bewoners van Zeeuws-Vlaanderen en andere (collega) zorgaanbieders moeten nu en in de toekomst kunnen rekenen op ZorgSaam. Daarom gaat ZorgSaam fors investeren in de Zeeuws-Vlaamse zorg. ZorgSaam en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) gaan daartoe een samenwerking aan voor een financiering van € 42 miljoen.

Het geld komt beschikbaar voor onder andere verbouwing en deels nieuwbouw van het OK complex van het ziekenhuis in Terneuzen in 2019-2020. Ook verpleeghuis De Stelle in Oostburg zal in die periode worden gerenoveerd en een eigentijds woon- en werkklimaat krijgen. Van 2019 tot 2023 zal het ziekenhuis in Terneuzen een zogeheten midlife upgrade krijgen. Het 30-jarig gebouw wordt gerenoveerd en aangepast aan het huidige en toekomstige werken zodat het nog eens 30 jaar meekan. De investeringen zijn noodzakelijk om houdbare zorg nu en in de toekomst te kunnen bieden. De lening wordt voor de helft geborgd door het Waarborg fonds voor de zorg (Wfz). BNG zal ook huisbankier worden voor de gehele zorggroep.

ZorgSaam is blij met de samenwerking en het vertrouwen dat BNG en het Wfz hebben in de strategische koers die ZorgSaam heeft uitgezet. ZorgSaam en BNG passen goed bij elkaar. BNG Bank stelt de publieke sector namelijk in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren en is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Dankzij haar topratings kan BNG Bank tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt, en dit geld vervolgens tegen lage prijzen uitlenen aan klanten. Zo blijven de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers laag. Klanten van BNG zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.