Filmopnamen hulpdiensten bij Vremdieke

25 september 2019
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg
Vremdieke

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september a.s. zijn er filmopnames in en rond Vremdieke in Hoek. Vremdieke is namelijk het decor voor een Zeeuwse instructiefilm 'Liaison Zorgcontinuïteit'.

De opnames

Tijdens de filmopnames wordt er een crisissituatie nagespeeld. Alle hulpdiensten, zoals de brandweer, ambulance etc. zijn daarbij betrokken en nemen deel aan de realistische oefening. Diverse hulpverleningsvoertuigen staan beide dagen opgesteld rondom Vremdieke. Op zaterdag 28 september wordt daarnaast een opvallende commandowagen (CoPi-bak) aan de achterzijde van Vremdieke geplaatst. 

Mogelijke overlast

De filmopnames op vrijdag vinden plaats tussen 10:00 en 18:00 uur. Op zaterdag wordt er tussen 09:00 en 17:00 gefilmd. Het kan zijn dat u enige (geluids)hinder ondervindt van de filmopnames. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Uiteraard proberen wij de overlast tot een minimum te beperken.

Liaison Zorgcontinuïteit

GHOR Zeeland, onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland, maakt een instructiefilm voor de ‘Liaison Zorgcontinuïteit’. Een zorginstelling zoals ZorgSaam is ook onder crisisomstandigheden verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Dit heet operationele zorgcontinuïteit. De liaison CoPI zorgcontinuïteit is de persoon die vanuit een zorginstelling belast is met de coördinatie hiervan in een incident. De liaison sluit daarom aan bij het crisisteam dat ter plaatse overlegt, het CoPI-team. Dit zijn veel functionarissen om te trainen en er zijn vaak wisselingen.