Deze week is het ‘De week van de Physician Assistant’  

10 oktober 2018
Algemeen
Ziekenhuis
Orthopedie
Cardiologie

Nogal een lastig woord, nietwaar? Je spreekt het uit als ‘fizizian assistant’. Tijdens deze week wordt er aandacht gegeven aan de functie. Maar wat betekent deze functie in ons ziekenhuis precies? Bas Daalmans en Koen van Houte, allebei physician assistants in opleiding binnen ZorgSaam Ziekenhuis, leggen het kort uit.  

Bas: “De physician assistant is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische- en medisch ondersteunende taken overneemt van een medisch specialist binnen het ziekenhuis. We hebben zelfstandige bevoegdheid voor een aantal specifieke handelingen. Het is dus de bedoeling dat we ondersteuning bieden bij taken van de orthopeden (Bas) en de cardiologen (Koen).”

Koen vult aan: “De werkzaamheden kunnen bestaan uit het ‘draaien’ van een eigen spreekuur op de polikliniek, het afnemen van anamneses, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek of het lopen van visites op een verpleegafdeling. We ontlasten de medisch specialisten dus op een aantal gebieden, maar we werken altijd onder supervisie van de medisch specialist.”  

Momenteel zijn Bas en Koen in opleiding. In maart 2019 hopen ze gediplomeerd te zijn. Succes met de laatste fase!

Videoanimatie

Bekijk een videoanimatie over de functie van onder andere de physician assistant, gemaakt door de vakvereniging. 

ZorgSaam - Physician Assistents
Koen en Bas, physician assistants in opleiding