De verpleegkundig specialist, deskundig én bevoegd!

11 juli 2019
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg

Gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants… ze lijken op elkaar maar toch zit er een verschil in deze beroepsgroepen. Zo is een gespecialiseerd verpleegkundige gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening. De verpleegkundig specialist is net als de physician assistant(PA) een medische zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist. Het verschil is dat de PA geen verpleegkundige achtergrond hoeft te hebben. Dit keer gaan we in op de functie van de verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist is een zeer ervaren verpleegkundige met een masteropleiding. De verpleegkundige behandelingen worden gecombineerd met medische handelingen. Die combinatie is hard nodig, want mensen worden steeds ouder, blijven langer thuis wonen en hebben complexere zorg nodig. Met het huidige tekort aan personeel in de zorg betekent dit dat bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten niet meer alles zelf kunnen. De verpleegkundig specialist biedt uitkomst en aanvulling.

De verpleegkundige behandeling bestaat bijvoorbeeld uit aandacht voor preventie, leefstijl, ondersteuning en coaching van patiënten bij het zolang mogelijk zelfstandig blijven. Hierbij kijkt de verpleegkundig specialist niet alleen naar medische vraagstukken, maar naar alle problemen die de patiënt ervaart. De behandeling van de verpleegkundig specialist is, in samenspraak met de patiënt, gericht op de kwaliteit van leven. Hierdoor treedt de verpleegkundig specialist regelmatig op als hoofd- of regiebehandelaar.

ZorgSaam - Verpleegkundig specialisten
Een groep verpleegkundig specialisten van ZorgSaam: Rita Dobbelaar, Tosca de Wit, Ankie de Meijer, Eveline de Theije, Linda Stallaart, Ingrid Veldkamp, Conny de Buck, Peter Quataert en Jolanda Vink

Wat mag een verpleegkundig specialist?

Verpleegkundig specialisten in het ziekenhuis werken zelfstandig naast een medisch specialist en mogen op grond van de wet voorbehouden handelingen uitvoeren. Dit is onder andere het voorschrijven van medicijnen. Een verpleegkundig specialist kan zich specialiseren binnen het vakgebied. Hierdoor levert de verpleegkundig specialist dezelfde kwaliteit als een arts. De handelingen die zij mogen doen, zijn afhankelijk van het vakgebied van de arts.

Een verpleegkundig specialist is terug te vinden in verschillende werkgebieden. De verdeling wordt gemaakt in acute zorg en in chronische en intensieve lichamelijke zorg. In het ziekenhuis zijn ze bijvoorbeeld werkzaam in de acute harthulp en bij verschillende poliklinieken. Ook werken verpleegkundig specialisten in verpleeghuizen, in de thuiszorg, in woonzorgcentra en in huisartsenpraktijken.