Cliënten in de thuiszorg dik tevreden!

12 juli 2019
Algemeen
Thuiszorg

Dat tonen uitkomsten van twee onderzoeken aan.

Binnen ZorgSaam Thuiszorg is in mei 2019 een tevredenheidsonderzoek onder een deel van de cliënten gedaan. Onlangs ontvingen we de rapportcijfers waar we trots op mogen zijn.

Een onderzoeksbureau nam telefonische interviews af onder 203 cliënten. Zij kregen vragen over hun ervaring met de wijkverpleging. Die vragen konden zij beantwoorden op een schaal van ‘Ja, helemaal’ (10 punten) naar ‘Nee, helemaal niet’ (1 punt). Uiteindelijk rolde daar een rapportcijfer uit. Meer dan de helft (53%) van de cliënten gaf ons een 9 of een 10. 35% van de cliënten gaf ons een 8!

Aansluitend hebben we zelf aanvullend onderzoek gedaan. Aan 529 cliënten werden twee vragen voorgelegd: (1) Zou u de thuiszorg van ZorgSaam aanbevelen aan een vriend of familielid en (2) Hoe waarschijnlijk is het dat u ZorgSaam zou aanbevelen aan een vriend of familielid? Op de eerste vraag antwoordde 99% ‘Ja’. Op de tweede vraag gaf 38% ons het cijfer 8, 32% gaf ons het cijfer 9 en 17% gaf ons het cijfer 10.  

ZorgSaam wil door deze onderzoeken (inclusief toelichtingen) graag inzicht krijgen in de manier waarop onze zorg en dienstverlening wordt ervaren. Dit om aan te blijven sluiten bij de behoeften en wensen van de cliënten. Ook de zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat er dergelijke onderzoeken worden gedaan.

Conclusie

De resultaten uit het onderzoek mogen er zijn! Daar zijn we erg trots op. Een groot compliment gaat uit naar onze medewerkers in de thuiszorg!

 

ZorgSaam - Thuiszorg