Bronzen Smiley voor Spoedeisende Hulp ZorgSaam Ziekenhuis

01 juni 2017
Algemeen
Ziekenhuis
Spoedeisende hulp
Kindergeneeskunde

Naast het Geboortecentrum, de kind- en jeugdafdeling en de dagbehandeling heeft ook de Spoedeisende Hulp van ZorgSaam Ziekenhuis een bronzen Smiley behaald. Tijdens het visitatieproces werd de Spoedeisende Hulp gecontroleerd op onderdelen in verschillende thema’s zoals kind-zijn, pijn, angst, privacy, aanwezigheid van ouders, informatievoorziening en samenwerking. De afdeling voldoet aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis stelt om het kindgerichte keurmerk te verdienen. Een van de criteria voor deze bronzen Smiley was het realiseren van een kinderbehandelkamer op de Spoedeisende Hulp. De inrichting van deze kamer is gesponsord door Stichting DaDa. We zijn het vierde ziekenhuis in Nederland dat dit keurmerk de komende drie jaar mag dragen.

Het keurmerk is op donderdag 1 juni overhandigd aan een afvaardiging van SEH medewerkers door ZorgSaam bestuurder Lodewijk de Beukelaar.

Lodewijk de Beukelaar overhandigt het certificaat aan Cora Hoffmann, Hoofd zorgeenheid Acute Zorg
SEH medewerkers blij met de waardering van de bronzen Smiley

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg.

De stichting bevordert al ruim 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Stichting Kind en Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe aan zorgorganisaties die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Afdelingen voor kinderen moeten daarvoor aan diverse criteria voldoen.