5 september was een speciale dag

10 september 2018
Algemeen
Ziekenhuis
Cardiologisch Interventiecentrum (dottercentrum)
Cardiologie
Eerste Hart Hulp

Het komt niet vaak voor, zo’n 6 tot 8 keer per jaar. Maar als het gebeurt is het erg riskant. Waar gaat het om? Hartfalen. En dan zo ernstig dat de zorg op de IC in Terneuzen niet meer toereikend is. Daar wordt al geen inspanning gespaard om de patiënt te stabiliseren. Met de kunstmatige beademing wordt het zuurstof-peil optimaal gehouden. Dankzij adrenaline kan het hartritme en de bloeddruk worden ondersteund. Soms is dat echter niet voldoende en moet de patiënt naar een Academische IC dienst. Daar kan de patiënt aan een speciale hart/long-machine, zeg maar kunsthart, worden gekoppeld.

Het vervoer naar zo’n academisch ziekenhuis is zeer risicovol. De patiënt heeft namelijk bijna geen hartactiviteit meer. De patiënt is dus erg kwetsbaar en de ambulancerit is in veel gevallen vergeefs. Gelukkig is er door technische vooruitgang een oplossing voorhanden. De hart-long machine of ECMO is dankzij de nieuwe technische ontwikkeling kleiner en draagbaar geworden.

Dat is goed nieuws omdat de patiënt dan in het streekziekenhuis al aan de machine kan worden gekoppeld. De riskante ambulancerit naar het academisch ziekenhuis verandert daarmee in goed beheersbaar vervoer. In plaats van een somber scenario is er opnieuw perspectief voor de patiënt.

In de toekomst zullen er afspraken komen tussen verschillende academische centra om het gebruik van deze techniek in de streekziekenhuizen goed te regelen. In 2019 moet het dan mogelijk zijn om deze techniek, zoals geschetst, meer en meer uit te voeren.

Maar soms loopt het anders. De praktijk haalt de plannen in. Op 5 september is een jonge vrouw met hartfalen aangesloten op een hart/long-machine van het UZ Antwerpen.

Een team van 8 personen (cardiochirurg, intensivist, perfusionisten, ambulanciers en gespecialiseerde verpleegkundigen) kwam uit het UZ Antwerpen om de implantatie te verrichten op de IC in Terneuzen! De spoedprocedure is succesvol verlopen en de patiënt is nadien vervoerd naar het UZA.

De medische staf van de IC ZorgSaam spreekt zijn dank uit aan het verpleegkundig team van de IC, die zich samen hebben ingespannen om de collegae van het UZA van dienst te zijn waar mogelijk. ZorgSaam is het UZ Antwerpen heel dankbaar dat ze deze redding mogelijk hebben gemaakt. Dit is een voorbeeld van verantwoord inzetten van innovatieve technieken en intensief teamwork over de grenzen heen.