Publicaties en verslagen

ZorgSaam is een innovatieve organisatie, waar veranderingen en vernieuwingen aan de orde van de dag zijn. Om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen zijn er diverse publicaties en verslagen van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

Meerjarenbeleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2019-2022.

Visiedocument 

 

Digitale nieuwsbrief voor relaties

Via de digitale nieuwsbrieven houden we relaties op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen onze organisatie. Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan hier in. Onze laatste drie edities:

Digitale nieuwsbrief - februari 2019

Digitale nieuwsbrief - januari 2019

Digitale nieuwsbrief - november 2018

 

ZorgSaam Magazine

Het ZorgSaam Magazine verschijnt driemaal per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en via enkele locaties in Zeeuws-Vlaanderen (huisartsen, bibliotheken, etc.) verspreid. Heeft u vragen over ons Magazine? Mail dan naar info@zzv.nl. Onze laatste edities:

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag ZorgSaam 

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen stelt elk jaar een jaarverslag samen over het afgelopen jaar. Niet alleen omdat dit verplicht is (verantwoording aan zorgkantoor, zorgverzekeraars en andere), maar ook omdat we dit willen. Onze organisatie levert zorg voor en door mensen en we willen deze mensen ook graag inlichten over hoe dat gebeurt. We geven u met andere woorden inzicht in ons reilen en zeilen en de bijbehorende achtergronden. 

Als onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn gedeponeerd, zijn ze terug te vinden op de website van het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vul bij instellingsnaam 'ZorgSaam' in en het gewenste jaar van uitgave.  

Jaarverslag Warmande

Als de jaarverslagen en jaarrekeningen van Warmande zijn gedeponeerd, zijn ze terug te vinden op de website van het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vul bij instellingsnaam 'Warmande' in en het gewenste jaar van uitgave.