In de ouderenzorg

Bezoek weer welkom! 

Wij zijn blij dat het kabinet de bezoekregeling voor de ouderenzorg heeft vrijgegeven per 1 juli. Vanaf die datum is bezoek weer van harte welkom op onze ouderenzorglocaties. Wel stellen wij nog de volgende voorwaarden aan het bezoek:

 • Bezoekers van bewoners op een afdeling Psychogeriatrie moeten hun bezoek in overleg met het zorgteam regelen. Bezoekers van ander bewoners hoeven geen afspraak te maken;
 • De regel om 1,5 meter afstand te bewaren tot onze bewoners, medewerkers en anderen blijft gehandhaafd, evenals het niet aanraken;
 • Wij vragen u om voor het betreden van de locatie de noodzakelijke handhygiëne toe te passen. Ook bij het weggaan dient u uw handen te reinigen;
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Indien u een (eigengemaakt) mondkapje wilt dragen, dan bent u daar uiteraard vrij in. ZorgSaam verstrekt geen mondkapjes aan bezoekers.

Alertheid gewenst

Hoewel de landelijke cijfers de goede kant op gaan, zijn er ook de afgelopen weken wel nieuwe besmettingen geconstateerd in verpleeghuizen elders in het land. Het coronavirus is niet weg en zal onze alertheid blijven vragen. Bewoners van ouderenzorglocaties blijven uiterst kwetsbaar en een besmetting heeft grote gevolgen voor zowel bewoners als medewerkers en de maatschappij.

Wat als er een besmetting met het coronavirus wordt vastgesteld?

Als zich onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus voordoet, dan kunnen wij besluiten een locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten. Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en vragen alle bezoekers de geldende regels in acht te blijven nemen.

Wanneer kunnen de kapper en de pedicure weer open?

Alle pedicures en kappers zijn per 1 juli weer welkom op al onze locaties.

Externe behandeldiensten 

Vanaf 22 juni zijn op afspraak de volgende externe behandelaren weer welkom in onze ouderenzorglocaties:

 • Audicien
 • Opticien
 • Orthopedisch schoenmaker, Medisch technicus, zoals leveranciers van hulpmiddelen
 • Externe behandelaren, zoals fysiotherapeuten, logopedisten, etc.
 • Alternatieve behandelaren.  

Voor het bezoek van externe behandelaren gelden de volgende voorwaarden: 

 • Bezoek wordt in overleg met het zorgteam ingepland.
 • De behandelaar draagt gedurende het hele bezoek een mondneusmasker. 
 • De behandelaar zorgt zelf voor de benodigde beschermingsmiddelen. 
 • De behandelaar (en diens huisgenoten) zijn vrij van ziekteverschijnselen die passen bij COVID-19 (corona). 
 • De behandelaar past voor en na het bezoek handhygiëne toe.
 • De behandelaar reinigt voor vertrek de gebruikte materialen en contactoppervlakken.
 • De behandelaar houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere bewoners en medewerkers.
 • Behandelaren nemen de kortste route naar de kamer van de bewoner en verlaten na het bezoek direct de locatie. 

Wanneer gaan de restaurants open? 

Vanaf 2 juni is Brasserie Truffino op locatie De Blaauwe Hoeve in Hulst weer geopend. Zij volgen uiteraard de landelijke richtlijnen op. Zo houden we 1,5 meter afstand en is reserveren verplicht. Kijk voor meer informatie op www.brasserietruffino.nl. De andere restaurants blijven vooralsnog gesloten. 

Behandeldiensten van ZorgSaam

Vanaf 25 mei zijn de behandeldiensten in de ouderenzorg opgestart. Dit geldt binnen ZorgSaam voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en psychologische behandeling in de langdurige zorg. Uiteraard onder de juiste voorwaarden.

Hoe zorgen we samen voor hygiëne en veiligheid?

Elkaar een knuffel geven, kan helaas op dit moment nog niet. We vragen u om 1,5 meter afstand te houden tot anderen, dus ook als u bij ons op bezoek bent.  Als u op bezoek komt, vragen wij u naar uw gezondheid. Zorgt u zelf ook voor goede hygiëne! Zo vragen we u uw handen te wassen voordat u binnenkomt. En hoest en niest u in elk geval in uw elleboog. Wij zorgen ervoor dat er desinfecterende handgel aanwezig is in de ruimte waar u op bezoek gaat.  

Cijfers

Diverse zorgorganisaties in Zeeland hebben een dashboard gemaakt. Hierin is te zien hoeveel positief geteste cliënten er in de verpleeghuizen zijn (geweest) op gemeentelijk niveau. Iedere week verschijnt er op donderdag een actueel overzicht. Het is een cumulatief overzicht, dus van de volledige periode. Het overzicht is een samenwerking van Allévo, Cederhof, Cleijenborch, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.