Cliëntenraad

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft twee cliëntenraden (CR). Eén voor het ziekenhuis en één voor de thuis- en ouderenzorg. De cliëntenraden vertegenwoordigen alle (potentiële) cliënten van ZorgSaam en komen op voor hun specifieke belangen. De leden van de cliëntenraden wonen allen in de regio waar ZorgSaam met zorg actief is en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van zorg.

CR Ziekenhuis

 

CR Thuis- en Ouderenzorg