Samen voor persoonlijke zorg

ZorgSaam heeft een visie uitgewerkt voor de komende jaren (2018-2022). In deze visie hebben we in acht bouwstenen beschreven wat ons beleid is.

Missie en visie

ZorgSaam verbetert de gezondheid en het welzijn van de Zeeuws-Vlaamse bevolking en daarbuiten. Wij bieden alle cliënten, bewoners en patiënten kwalitatief goede zorg. Zorg en voorzieningen dichtbij huis.

Kernwaarden

Persoonlijk. Vitaal. Samen.

  • Wij kennen de individuele behoeften van onze cliënten, bewoners en patiënten. Maar ook van hun naasten en onze medewerkers;
  • Wij gaan uit van de mogelijkheden die iemand heeft. Daarbij kijken we naar vitaliteit in de brede zin van het woord;
  • Wij werken samen om de zorg op hoog niveau en dichtbij te houden.

Visiedocument

Bekijk ons visiedocument. Wilt u meer informatie?  Klik dan op de bouwstenen in het document.