Disclaimer & cookies

Website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de gegevens op de website van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

ZorgSaam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Cookies

De website van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die ons inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren, en onze website te verbeteren. De gegevens zijn anoniem.

  • Voor Google Analytics heeft ZorgSaam een bewerkersovereenkomst gesloten;
  • We maskeren het laatste octet van het IP-adres;
  • 'Gegevens delen' staat uit;
  • We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.

Medische informatie

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen biedt via deze website medische informatie aan. De gegevens op deze website zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. De website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een arts of verpleegkundige wordt verstrekt.

Privacy

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Auteurs

De informatie op de website van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen wordt verzorgd door de medewerkers van de afdeling communicatie. De teksten van het foldermateriaal van ZorgSaam vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende zorgverlener c.q. afdeling. De vacatures worden geplaatst door medewerkers van de afdeling communicatie en door medewerkers van afdeling personeelszaken van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

Financiering

Deze website wordt niet door derden gefinancierd en is eigendom van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Deze website toont geen enkele vorm van reclame.

E-mail ZorgSaam

De informatie verzonden in een e-mailbericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. ZorgSaam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.